publicerad: 2021  
förbistring förbistringen
för·bistr·ing·en
substantiv
förbis´tring
svårighet att med­dela sig (in­om viss grupp) på grund av att del­tagarna talar olika språk
språkförbistring
babylonisk förbistring ur­sprungligen biblisktallvarlig språklig förvirringbabylonisk förbistring råder i teater­pjäsen efter­som skåde­spelarna spelar på så­väl svenska och engelska som italienska
belagt sedan 1635; till äldre förbistra 'förvirra'; av lågtyska vorbisteren 'komma vilse, föra vilse'