publicerad: 2021  
föreläsare före­läsaren, plural före­läsare, bestämd plural föreläsarna
före|­läs·ar·en
substantiv
`reläsare
person som före­läser
gästföreläsare
hon är känd som en kunnig och upp­skattad före­läsare
belagt sedan 1734