publicerad: 2021  
föreläggande före­läggandet före­lägganden
före|­lägg·and·et
substantiv
`reläggande
juridik ålagd skyldighet
föreläggande (om något/att+verb)
föreläggande (om något)
föreläggande (om att+verb)
föreläggande (att+verb)
före­läggande om förnyelse av kör­kort
belagt sedan 1807