publicerad: 2021  
företa företog företagit företagen företagna, presens företar
även åld.
företaga företog företagit företagen företagna, presens företager
verb
`reta el. `retaga
(börja) ut­föra någon verksamhet av mer om­fattande slag
någon företar något
före­ta en resa; före­ta en under­sökning
belagt sedan 1436 (Varnings-bref från Biskop Thomas); fornsvenska foretaka; efter lågtyska vornemen 'ta itu med'
företaföretagande