publicerad: 2021  
föresväva föresvävade föresvävat
verb
`resväva
dunkelt fram­träda för med­vetandet hos någon
något föresvävar någon
flera möjliga lösningar före­svävade henne; vad som före­svävade läro­plans­författarna var en integration mellan olika ämnen
belagt sedan 1640
föresvävaföresvävande