publicerad: 2021  
föreställningsvärld föreställnings­världen föreställnings­världar
före·ställ·nings|­värld·en
substantiv
`reställningsvärld
helt system av idéer och upp­fattningar hos person el. in­om viss lära eller dylikt
den kristna föreställnings­världen
belagt sedan 1867