publicerad: 2021  
föreställning före­ställningen före­ställningar
före|­ställ·ning·en
substantiv
`reställning
1 en­staka fram­förande av sceniskt verk t.ex. teater­pjäs, opera el. film
avskedsföreställning; barnföreställning; familjeföreställning; teaterföreställning
en föreställning (av något) (om någon/något/sats)
en föreställning (av något) (om någon)
en föreställning (av något) (om något)
en föreställning (av något) (om sats)
före­ställningen börjar kl. 19.00; det blev dubbla före­ställningar efter­som publiktillströmningen var så stor; ett tjugo­tal före­ställningar ges under höstens turné
stjäla (hela) före­ställningen (orättmätigt) få all upp­märksamhethon var en ny­upptäckt talang som stal före­ställningen från de etablerade skåde­spelarna
belagt sedan 1675
2 i med­vetandet kvar­bliven bild av något man iakt­tagit eller tänkt
fantasiföreställning; tvångsföreställning
en föreställning (om någon/något/sats)
en föreställning (om någon)
en föreställning (om något)
en föreställning (om sats)
kan ni göra er en före­ställning om kostnaderna?; parterna har oklara före­ställningar om var­andras motiv
äv. om sådana in­tryck som om­fattas av många personer
förlegade före­ställningar om köns­roller
belagt sedan 1734
3 ålderdomligt vanligen plur. på­pekande om det olämpliga i visst handlande riktat till en viss person
(göra någon) föreställningar (för något/att+verb/sats)
(göra någon) föreställningar (för något)
(göra någon) föreställningar (för sats)
(göra någon) föreställningar (för att+verb)
belagt sedan 1743