publicerad: 2021  
förklarlig förklarligt förklarliga
för·klar·lig
adjektiv
förkla´rlig
som lätt låter sig förklaras
det är förklarligt att hon inte vill låna ut pengarna, efter­som hon inte skulle få någon säkerhet; förklarligt nog var den unge pianisten nervös vid debuten (adverbial)
äv. med konstruktions­växling som lätt förstås
han vägrade av förklarliga skäl att låna ut sin sport­bil
belagt sedan 1640