publicerad: 2021  
förklaringskraft förklarings­kraften
för·klar·ings|­kraft·en
substantiv
förkla`ringskraft
förmåga att förklara något hos vetenskaplig teori eller dylikt
den antika världs­bildens förklarings­kraft var till­räcklig än­nu under medel­tiden
belagt sedan 1975