publicerad: 2021  
förklarad förklarat förklarade
för·klar·ad
adjektiv
förkla´rad
1 se äv. förklara som i hög grad är det som an­ges av samman­hanget
JFR avgjord
en förklarad mot­ståndare till all intolerans
belagt sedan 1741
2 vanligen i religiösa samman­hang (som tycks) präglad av andlighet
han fick något förklarat i blicken
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Svenska Böner från medeltiden); fornsvenska forklaradher