publicerad: 2021  
förtroendefull förtroende­fullt förtroende­fulla
för·tro·ende|­full
adjektiv
förtro`endefull
som känne­tecknas av full tillit till någon
öppna och förtroende­fulla kontakter; pojkens rätt­framma och förtroende­fulla blick
belagt sedan 1812