publicerad: 2021  
förtroendekapital förtroende­kapitalet, plural förtroende­kapital, bestämd plural förtroende­kapitalen
för·tro·ende|­kap·it·al·et
substantiv
förtro`endekapital
erhållet förtroende betraktat som en värde­full resurs
brutna val­löften tär hårt på ett partis förtroende­kapital
belagt sedan 1960