publicerad: 2021  
förty
för|­ty
adverb
förty´
ålderdomligt därför
icke för­ty något hög­tidligtinte desto mindremycket design ut­formas med datorns hjälp, men icke för­ty måste det finnas en människa bak­om
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska for þy, eg. 'för det'; jfr ur­sprung till 1ty!!