publicerad: 2021  
förtydliga förtydligade förtydligat
verb
förty´dliga
göra tydligare
någon förtydligar något
sär­skilt göra lättare att förstå
förtydliga frågan
ibland med an­tydan om tillrätta­läggande
stats­ministerns ut­talande förtydligades senare
belagt sedan 1809
förtydligaförtydligande