publicerad: 2021  
förtäckt neutrum förtäckt, bestämd form och plural förtäckta
för·täck·ta
adjektiv
förtäck´t
halvt dold eller outsagd
ett förtäckt hot; han an­tydde i förtäckta orda­lag att hon borde akta sig
belagt sedan 1504 (brev från biskop Hemming Gadd i Linköping till Svante Nilsson (Styffe)); fornsvenska fortäkt, till forthäkkia 'skyla, dölja'; av lågtyska vordecken, eg. 'övertäcka'