publicerad: 2021  
förtydligande förtydligandet förtydliganden
för·tyd·lig·and·et
substantiv
förty´dligande
klar­görande tillägg till tidigare yttrande
ett förtydligande (av något)
hon ville ha ett förtydligande an­gående deras muntliga av­tal
äv. konkret
ibland med an­tydan om tillrätta­läggande
nästa dag kom ett förtydligande från stats­ministerns kansli
belagt sedan 1926