publicerad: 2021  
förtälja förtäljde äv. förtalde, förtäljt äv. förtalt, presens förtäljer
verb
förtäl´ja
ålderdomligt berätta om person
någon förtäljer något/sats
någon förtäljer något
någon förtäljer sats
i vissa (fullt brukliga) ut­tryck äv. om icke-levande före­teelse
mer än så förtäljer inte historien
belagt sedan 1510 (brev från riddaren Ture Jönsson till Svante Nilsson (Styffe)); fornsvenska fortälia; efter lågtyska vortellen 'berätta'
förtäljaförtäljande