publicerad: 2021  
förvärvskälla förvärvskällan förvärvskällor
för·värvs|­käll·an
substantiv
förvär`vskälla
källa för personlig in­komst med tanke på beskattning
under­skott i förvärvs­källa
belagt sedan 1850