publicerad: 2021  
förvärvsarbeta förvärvsarbetade förvärvsarbetat
verb
förvär`vsarbeta
vara verksam med yrkes­arbete vanligen i mots. till att arbeta i hemmet
någon förvärvsarbetar
båda föräldrarna har förvärvs­arbetat sedan barnen fick förskole­plats
belagt sedan 1948
förvärvsarbetaförvärvsarbetande, förvärvsarbete