publicerad: 2021  
förvärvsliv förvärvs­livet
för·värvs|­liv·et
substantiv
förvär`vsliv
vanligen bestämd form verksamhet som yrkes­arbetande särsk. i mots. till studier
SYN. arbetsliv
han måste av­bryta studierna och gå ut i förvärvs­livet
belagt sedan 1926