publicerad: 2021  
föråldrad föråldrat föråldrade
för·åldr·ad
adjektiv
förål´drad
som mist sin aktualitet
föråldrade slanguttryck som "hyvens" och "lattjo"; föråldrade livs­former lever kvar i de av­lägsna delarna av landet
ofta ironiskt som inte längre svarar mot tidens krav
föråldrade metoder; föråldrade teorier
belagt sedan 1640