publicerad: 2021  
föräktenskaplig för­äktenskapligt för­äktenskapliga
för|­äkt·en·skap·lig
adjektiv
`räktenskaplig
i vissa ut­tryck som äger rum före äktenskapet nästan en­bart om sexuellt sam­liv
den äldre, negativa, synen på för­äktenskapliga förbindelser
belagt sedan 1901