publicerad: 2021  
föräldrabalk föräldra­balken
för·äldra|­balk·en
substantiv
föräl`drabalk
vanligen bestämd form sing. lag­balk som gäller barns ställning och rättigheter i förhållande till föräldrarna
JFR balk 3
belagt sedan 1949