publicerad: 2021  
generisk generiskt generiska
gen·er·isk
adjektiv
gene´risk
som har att göra med ett (visst) släkte
spec. språk­vetenskap som betecknar en kategori eller en art i sin helhet
i satsen "vargarna har grå päls" har "vargarna" generisk betydelse
spec. äv. i farmakologiska samman­hang som an­ger typ hos ett kemiskt ämne
paracetamol är det generiska namnet på det verkande ämnet i många smärt­stillande preparat
belagt sedan 1805; till genus