publicerad: 2021  
genes genesen
gen·es·en
substantiv
gene´s
i vetenskapliga samman­hang vanligen i sammansättn. upp­komst eller ut­veckling t.ex. av individ el. art
spec. medicin
sjukdomens genes
belagt sedan 1902; av franska genèse med samma betydelse; av grek. gen´esis 'upp­komst; ur­sprung'; jfr ur­sprung till 2gen, genus, genealogi, genetisk