publicerad: 2021  
genomtänkt neutrum genom­tänkt, bestämd form och plural genom­tänkta
gen·om|­tänk·ta
adjektiv
ge`nomtänkt
som noga tänkts igenom
MOTSATS spontan 1
ett genom­tänkt förslag; en genom­tänkt strategi
belagt sedan 1835