publicerad: 2021  
genotyp genotypen genotyper
geno·typ·en
substantiv
genoty´p
i vetenskapliga samman­hang total upp­sättning gener hos viss organism
JFR fenotyp
belagt sedan 1918; till 2gen och typ