publicerad: 2021  
genomträngningsförmåga genomträngningsförmågan
gen·om·träng·nings|­för·måg·an
substantiv
ge`nomträngningsförmåga
sär­skilt fysik förmåga att tränga igenom visst ämne spec. om radio­aktiv strålning
gamma­strålning har större genomträngnings­förmåga än alfa- och beta­strålning
belagt sedan 1850