publicerad: 2021  
getingbo geting­boet, plural geting­bon, bestämd plural geting­bona
get·ing|­bo·et
substantiv
ge`tingbo
bo byggt av getingar
de blev tvungna att peta bort geting­boet under garage­taket; ett geting­bo kan rymma upp till 20 000 individer
äv. bildligt om plats eller dylikt med hård kamp el. konkurrens
den ny­anställde hamnade i ett geting­bo av olösta konflikter
belagt sedan 1619; 1695 i bildlig bemärkelse