publicerad: 2021  
givmild givmilt giv­milda
giv|­mild
adjektiv
gi`vmild
som ofta och gärna ger bort något
givmildhet
givmild (mot någon)
hon var giv­mild med både kärlek och presenter
äv. bildligt
en giv­mild natur hade försett trakten med många sjöar
belagt sedan 1526; ombildn. i an­slutning till 1giva!! (se ur­sprung till ge) av fornsvenska giæfmilder, till giæf 'gåva'; se äv. mild