publicerad: 2021  
glacialperiod glacial­perioden glacial­perioder
glaci·al|­peri·od·en
substantiv
glacia`lperiod
period med nedisning av stora om­råden
(under) glacialperioden
belagt sedan 1860