publicerad: 2021  
glacifluvial glacifluvialt glacifluviala
glaci·fluvi·al
adjektiv
glacifluvia´l
som har att göra med smält­vatten­strömmar som bildas under stora is­massor
glacifluviala sediment
belagt sedan 1910