publicerad: 2021  
glastak glas­taket, plural glas­tak, bestämd plural glas­taken
glas|­tak·et
substantiv
gla`stak
tak av glas
ett ute­rum med glas­tak; gallerians glas­tak
ofta bildligt omärklig, strukturell barriär som hindrar kvinnor att nå högre poster
slå i glas­taket; krossa glas­taket; glas­taket på arbets­marknaden är en av de stora jämställdhets­frågorna
belagt sedan 1840; 1991 i bildlig bemärkelse; jfr am. engelska glass ceiling med samma betydelse