publicerad: 2021  
glasull glas­ullen
glas|­ull·en
substantiv
gla`sull
isolerings­material av glas­fiber vanligen i form av vadd
snickarna satte glas­ull mellan inner- och ytter­väggarna
belagt sedan 1809