publicerad: 2021  
glob globen glober
glob·en
substantiv
vanligen i sammansättn. klot­formigt före­mål
JFR 1klot, sfär
lampglob; ögonglob
ofta spec. om modell av jord­klotet el. himmels­sfären
himmelsglob; jordglob
spec. äv. om (el. som namn på) större klot­formig byggnad
flera städer väntas följa Stock­holms exempel och bygga en glob
belagt sedan 1776; av lat. glob´us 'klot'