publicerad: 2021  
global globalt globala
glob·al
adjektiv
globa´l
som gäller hela jord­klotet
ta ett globalt an­svar; super­makternas globala intressen
ofta bildligt, t.ex. i data­samman­hang över­gripande, total
en global ändring i dokumentet
belagt sedan 1928