publicerad: 2021  
godsint neutrum god­sint, bestämd form och plural god­sinta
god|­sin·ta
adjektiv
go`dsint
som har ett vänligt och positivt sinne­lag
belagt sedan 1681