publicerad: 2021  
gravkapell grav­kapellet, plural grav­kapell, bestämd plural grav­kapellen
grav|­kap·ell·et
substantiv
gra`vkapell
kapell där jordfästnings­ceremoni äger rum vanligen i an­slutning till begravnings­plats, men äv. t.ex. på sjuk­hus
belagt sedan 1849