publicerad: 2021  
gränd gränden gränder
substantiv
trång gata i (inner)stad ofta flankerad av höga husväggar; vanligen ut­mynnande i större gata
gränderna i Gamla stan
ibland i namn på mycket gamla gator av detta slag
Bengt Bagares gränd
belagt sedan 1421 (Stockholms Stads Jordebok 1420–1474); fornsvenska gränd, urspr. 'grannelag; trakt'; bildn. till granne