publicerad: 2021  
gräsfjäril gräs­fjärilen gräs­fjärilar
gräs|­fjäril·en
substantiv
grä`sfjäril
typ av brun­aktig fjäril som har ögon­fläckar på vingarna och vars larver lever på gräs
luktgräsfjäril; pärlgräsfjäril; sandgräsfjäril; skogsgräsfjäril
belagt sedan 1733