publicerad: 2021  
gärna som komparativ används hellre; som superlativ används helst
gär·na
adverb
`rna
1 med nöje och med under­förstått löfte om all­mänt positiv attityd
han svarar gärna på frågor; om det behövs hjälper jag mer än gärna till
äv. i ut­tryck för (stark) önskan att göra något
jag vill gärna se matchen
äv. med bi­betydelse av vana eller dylikt med för­kärlek
han målar gärna marint
äv. för att ut­trycka positiv in­ställning till att någon annan (ofta den till­talade) gör något
du får gärna bjuda hem några kompisar; du kan gärna hälsa henne från mig
äv. med ton­vikt på vad som är önsk­värt el. för­del­aktigt eller dylikt (ofta från den till­talades syn­punkt)
bind gärna ihop salladen med lite grädd­fil; man kan lika gärna vara utan hennes hjälp
äv. försvagat (oberoende av mänsklig attityd el. mänskligt handlande) ofta, lätt
det blir gärna för mycket sprit på deras fester
hjärtans gärna se hjärta
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska giärna; gemensamt germanskt ord, besläktat med begära, girig
2 med an­språk på rimlighet vanligen i negerade ut­tryck som kommentar till på­stående
man kan inte gärna riva hela stads­delen; man kan inte gärna kräva att hon ska behärska hela regel­verket efter bara ett par månader
belagt sedan 1528