publicerad: 2021  
gärningslära gärningsläran
gärn·ings|­lär·an
substantiv
`rningslära
en religiös lära som betonar vikten av att ut­föra goda gärningar bl.a. in­om kristendomen, delvis som mot­vikt till Luthers lära om rättfärdig­görelse genom nåd
belagt sedan 1847