publicerad: 2021  
halvdäck halv­däcket, plural halv­däck, bestämd plural halv­däcken
halv|­däck·et
substantiv
hal`vdäck
däck akter­över ovan­för huvud­däcket på segel­fartyg
belagt sedan 1734