publicerad: 2021  
halvdäckare halv­däckaren, plural halv­däckare, bestämd plural halvdäckarna
halv|­däck·ar·en
substantiv
hal`vdäckare
halv­däckat far­tyg
belagt sedan 1926