publicerad: 2021  
halvfabrikat halv­fabrikatet, plural halv­fabrikat, bestämd plural halv­fabrikaten
halv|­fabr·ik·at·et
substantiv
hal`vfabrikat
industri­produkt som inte slut­giltigt förädlats i mots. till rå­vara resp. hel­fabrikat
belagt sedan 1863