publicerad: 2021  
halvera halverade halverat
verb
halve´ra
1 dela i två lika stora delar
någon halverar något
halvera tjänsten så att två kan dela på den
belagt sedan 1674
2 minska till halva mängden eller om­fånget
någon halverar något
affären halverade priserna; styrkan föll i ett bak­håll och halverades nästan
belagt sedan 1670
halverahalverande, halvering