publicerad: 2021  
halveringstid halverings­tiden halverings­tider
halv·er·ings|­tid·en
substantiv
halve`ringstid
tid efter vilken hälften av en viss mängd radio­aktivt ämne sönder­fallit och dess aktivitet allt­så halverats
halveringstiden (för något)
halverings­tiden för radium är 1600 år
äv. all­männare, sär­skilt biologi tid efter vilken hälften av ett ämne som kommit in i en organism ut­söndrats eller brutits ner
belagt sedan 1914