publicerad: 2021  
handbagage hand­bagaget
hand|­bag·ag·et
substantiv
han`dbagage
lättare del av bagage som man har till hands under en resa
allt hand­bagage kontrolleras nog­grant på flyg­platserna
belagt sedan 1895