publicerad: 2021  
handarbete hand­arbetet hand­arbeten
hand|­arbet·et
substantiv
han`darbete
fram­ställning (eller ut­smyckning) av finare textilvaror i liten skala och med hjälp av enkla verk­tyg särsk. i form av broderi, knyppling, stickning el. virkning
i skolan talar man sedan länge om textil­slöjd i stället för om hand­arbete; hon intresserade sig för matlagning och hand­arbete
äv. om på­gående el. färdigt textil­arbete
vackra hand­arbeten; hon hade sitt hand­arbete med sig i väskan
äv. om manuellt arbete i all­mänhet, ofta i mots. till intellektuellt arbete
att rätta student­texter kan ibland vara ett rent hand­arbete
belagt sedan 1706