publicerad: 2021  
handaskicklighet handa­skickligheten
handa|­skick·lig·het·en
substantiv
han`daskicklighet
gott praktiskt hand­lag särsk. i fråga om hant­verks­mässigt arbete
hans handa­skicklighet var all­mänt om­vittnad
belagt sedan 1847